Gorillasports.hu

Általános szerződési feltételek

SZOLGÁLTATÓ
Név: Kokiska s. r. o.
Székhely: Stráň 3, 360 01 Sadov, Cseh Köztársaság
Képviselő: Jakub Kokštein
Cégjegyzékszám: 02509016
Bejegyző bíróság neve: Megyei Bíróság Plzeň (Cseh Köztársaság), szakasz C, betétlapszám 29359
Weboldal: www.gorillasports.hu
E-mail cím: info@gorillasports.hu
Telefonszám: +36 30 120 5304
Számlavezető pénzintézet:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Számlaszám: 10918001-00000087-47160005

1. Általános rendelkezések

 • 1.1    A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Kokiska s. r. o. - székhelye: Stráň 3, 360 01 Sadov, Cseh Köztársaság; cégjegyzékszám: 02509016; bejegyző cégbíróság neve: Megyei Bíróság Plzeň, szakasz C, betétlapszám 29359 (továbbiakban: „Szolgáltató”) - internetes áruházában történő vásárlásokra érvényes. A Szolgáltató a www.gorillasports.hu weboldalon keresztül nyújt elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat.
 • 1.2    Az ÁSZF közelebbről meghatározzák és pontosítják az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személy vagy jogi személy (a továbbiakban: „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit.
 • 1.3    A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Fogyasztónak minősül (a továbbiakban: „Fogyasztó”). Mint Ügyfélre egyes pontokban eltérő feltételek vonatkoznak.
 • 1.4    Az Ügyfél, aki nem minősül fogyasztónak, vállalkozó. Vállalkozónak tekintendő ezenfelül minden személy, aki szerződéseket hoz létre összefüggésben a saját üzleti, gyártási, vagy hasonló tevékenységével, vagy hivatásának önálló gyakorlása során, esetlegesen a személy, aki a vállalkozó nevében, vagy részére jár el.
 • 1.5    A jelen ÁSZF-re és a jelen ÁSZF által nem szabályozott jogviszonyokra a cseh jogszabályok irányadóak, különösen a Törvénygyűjtemény 2012. évi 89. sz. törvénye (a cseh Polgári Törvénykönyv) (a továbbiakban: „Ptk.”).
 • 1.6    Az Ügyfél a Szerződés megkötésével igazolja és elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF-et elolvasta, tartalmával tisztában van, rendelkezéseit megértette és elfogadta. Az adásvételi szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél közös megegyezése alapján az ÁSZF rendelkezéseitől eltérő rendelkezésekkel kiegészíthető.
 • 1.7    Az ÁSZF a létrejött adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Szolgáltató az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosíthatja, melynek tényét az Ügyfél elfogadja.

2. Megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatás

 • 2.1    Ügyfélnek lehetősége van a rendeléskor megadott hibás adatok javítására és változtatására, a rendelés lemondására és törlésére a megrendelés véglegesítése után és a megrendelés kiszállítását megelőzően - ilyen esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
 • 2.2    A megrendelés sikeres elküldését követően az Ügyfél egy visszaigazoló e-mailt kap a megrendelt termékek köréről és áráról, az Ügyfél által megadott adatokról és a szükséges kiegészítő mellékletekről (ÁSZF). A visszaigazoló üzenetet a rendelés folyamán megadott e-mail címre küldjük.
 • 2.3    A rendelés véglegesítésével az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén, a Szolgáltató felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (jellemzően email vagy telefon) bármelyikén.

3. A szerződés létrejötte

 • 3.1    A Weboldal tartalmazza a termékek jellemzőit, tulajdonságait, vételárat, kiszállítási költségeket. A termékek, weboldalon feltüntetett vételára, már magába foglalja az általános forgalmi adót (27% ÁFA), ellenben a szállítási költséget nem tartalmazza. A termékekhez előírásszerűen járó használati útmutató a csomag tartalma.
 • 3.2    A Szolgáltató fenntartja az általa nyújtott szolgáltatások és a megrendelhető termékek árai változtatásának jogát. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Kivételt képeznek rendszerhiba miatt keletkezett kirívóan alacsony árak, melyet az eladó nem tudott megakadályozni. Az eladó ilyen esetekben jogosult a rendelés törlésére.
 • 3.3    A termékek kategória-rendszerbe sorolva találhatók meg. Az Ügyfél a kiválasztott és megrendelni kívánt termékeket a Webáruház weboldalán elhelyezett virtuális kosárban gyűjti össze. A kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után az Ügyfél választhat a fizetési lehetőségek közül. A következő lépésben az Ügyfél köteles a szállításhoz, valamint számlázáshoz szükséges adatok megadására. A megrendelés elküldése előtt az Ügyfél jogosult a hibásan bevitt adatok megváltoztatására/kijavítására. Az Ügyfél köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. Ha minden szükséges adatot megadott és ellenőrzött, kiválasztotta a fizetési módot, leadhatja a rendelést. A rendelés leadása a „Rendelés” gombra kattintással történik.
 • 3.4    Vállalkozói vagy céges vásárlás esetén az Ügyfél köteles az adószám megadására. Közösségi adószámmal rendelkező Ügyfél jogosult az általános forgalmi adó (ÁFA) levonási jog gyakorlására. Ilyen esetben a Kokiska s.r.o. fenntartja magának a jogot és követeli az adószámot tartalmazó rendelkező nyilatkozat másolatának elektronikus úton való elküldését az info@gorillasports.hu e-mail címre.
 • 3.5    Minden sikeres rendelést követően, az Ügyfél rendeléskor megadott e-mail címére, a Szolgáltató a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazoló elektronikus levelet küld.
 • 3.6    A Kokiska s.r.o. az Ügyfél által hibásan megadott adatok következtében az Ügyfélnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel.
 • 3.7    A megrendelés postázásának/feladásának pillanatában a Szolgáltató az Ügyfelet rendeléskor megadott e-mail címére értesíti, mely az Ügyfél és Szolgáltató közötti szerződés érvényes létrejöttét jelenti. Ettől a pillanattól kezdve a Szolgáltató és Ügyfél között kölcsönös jogok és kötelezettségek keletkeznek, amelyek a létrejött adásvételi szerződésből erednek.
 • 3.8    A Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelés, vagy valamely részének megszüntetésére az adásvételi szerződés létrehozása előtt, az Ügyféllel történt megállapodás alapján, a következő esetekben: az árut már nem szállítja, vagy ha az áru szállítóinak árai jelentős módon megváltoztak. Abban az esetben, ha vevő már részben, vagy egészben kifizette a vételárat, részére ezt az összeget visszatérítik a bankszámlájára és az adásvételi szerződés létrehozására nem kerül sor.
 • 3.9    A leárazott, akciós termékek mindíg egyértelmű jelöléssel rendelkeznek a weboldalon. A leárazott termékek mellett fel van tüntetve az eredeti ár, az akciós ár, a kedvezmény mértéke és a kedvezmény időtartama. Az akciós termékekből rendelésenként maximum 5 darab vásárolható. Nagyobb mennyiség vásárlása esetén az akció érvényét veszti. Kivételt képez az Ügyfél és Szolgáltató között kötött egyedi megállapodás.
 • 3.10   Egynél több termék vásárlása esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a postaköltség és a kiszállítási idő vátoztatására. Kivételes esetekben a Szolgáltató felkérheti az Ügyfelet a teljes vételár megtérítésére a szerződés megkötése előtt.

4. Fizetési és szállítási feltételek/módok

 • 4.1    Az adásvételi szerződés létrehozásával a Szolgáltató köteles a megrendelés kiszállítására, valamint az Ügyfél részére kötelezettség keletkezik a megrendelés átvételére, illetve a vételár és kiszállítási díj megfizetésére.
 • 4.2    A kiszállítási díj a megrendelt termék súlyától és méreteitől függ (a szállítási költségekkel kapcsolatosan további tájékoztatással szolgál a weboldalunkon elhelyezett árlista). Több darab termék megrendelése esetén az eladó jogosult módosítani a postaköltség árát, módosítani a szállítási feltételeket vagy a szállítási időt. Bizonyos esetekben az eladó jogosult a teljes összeg kifizetésére az áruk kötelező érvényű fenntartása előtt.
 • 4.3    Az Ügyfél köteles:
  • utánvétellel történő fizetés esetén a vételárat és szállítási költségeket a futárszolgálat munkatársának az átvétel időpontjában és helyszínén megfizetni. A futárszolgálat a megrendelést a vételár és a szállítási költség teljes megtérítését követően adják át.
  • banki átutalással történő fizetés esetén a vételárat és szállítási költségeket a Szolgáltató bankszámlájára megfizetni. A megrendelés kiszállítására a vételár a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor.
 • 4.4    A termék tulajdonjoga a Szolgáltatóról az Ügyfélre csak a vételár és szállítási költség teljes megtérítésével száll át. A megrendelt termék(ek) a számla (megrendelés) kiegyenlítéséig a Szolgáltató tulajdona.
 • 4.5    A Szolgáltató az Ügyfélnek rendeléskor megadott adatai alapján, a vételár és szállítási költségek megtérítését követően, állítja ki a számlát és küldi el e-mailen keresztül. A számla egyúttal garancialevélként is szolgál.
 • 4.6    A Szolgáltató kivételes esetekben meghatározott összegű előleg fizetését kötheti ki, melyről az Ügyfelet a szerződés megkötése előtt köteles értesíteni.
 • 4.7    Az Ügyfél a csomag átvételénél köteles ellenőrizni a küldeményt, annak megállapítására, hogy a csomagolás sértetlen-e, valamint, hogy a küldemény nem mutatja-e károsodás nyilvánvaló jeleit. Amennyiben a küldemény átvételénél az Ügyfél a károsodás nyilvánvaló jeleit állapítja meg, köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárszolgálat munkatársával. Az Ügyfél ilyen esetben nem köteles átvenni a küldeményt. A küldemény károsodását a szállítás során az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak felesleges késedelem nélkül jelenteni.
 • 4.8    A Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni az Ügyfél reklamálását olyan hibás teljesítésre vonatkozóan, amelyet az Ügyfél a termék átvételekor alapos megtekintéssel észrevett, vagy észre kellett volna vennie.

Fizetési módok

 • fizetés utánvétellel: a számla (megrendelés) az Ügyfél által megadott címen a futárnak készpénzzel egyenlíthető ki. banki előre-utalással: a számla (megrendelés) a Szolgáltató által megadott számlaszámra banki átutalással egyenlíthető ki, azonosítószám a rendelés száma, számlatulajdonos: Kokiska s. r. o.

Szállítási módok

 • házhozszállítás - Magyarország területén a házhozszállítást a DPD vagy a TRANS-O-FLEX futárszolgálat munkatársai végzik (a szállítási költségekkel kapcsolatosan további tájékoztatással szolgál a weboldalunkon elhelyezett árlista).

5. Elállási jog (Elállási jog gyakorlásának menete)

Az elállás jogát kizárólag Fogyasztó gyakorolhatja. Válalkozónak érvényes adószámmal és áfa mentes számlával ilyen joga nincsen. Az elállási határidő tehát betartottnak tekintendő, amennyiben a fogyasztó ennek határidején belül tájékoztatja a vállalkozót (írásban és telefonon keresztül), hogy eláll a szerződéstől.

 • 5.1    Az új Ptk. 1829 §-a szerint a fogyasztót meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.
 • 5.2    A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát:
  • termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
 • 5.3    A Fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
 • 5.4    Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát - lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta; - olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak (a teljes felsorolást az új Ptk. 1837 §-a tartalmazza.
 • 5.5    Ha a Fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, a weboldalon elhelyezett elállási nyilatkozatot köteles kitölteni és eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek alapján a Szolgáltató részére. A Fogyasztó felhasználhatja a megrendelés befejezését igazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. A Szolgáltató köteles visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának a megérkezését. Az elállás az Eladóval szemben attól a pillanattól hatályos, amikor a Vevő a szerződéstől való elállási szándékát közölte
 • 5.6    Ha a Fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi (postára adja) a Szolgáltató részére. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
 • 5.7    Ha a Fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A Szolgáltató a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • 5.8    Megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
 • 5.9    A fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

6. Szavatosság

 • 6.1    Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.A szavatossági jogok érvényesítésére (reklamációra) főként a Törvénygyűjtemény 2012. évi 89. sz. törvényének (a cseh Polgári Törvénykönyv) 1914-1925, 2099-2117, ill. 2161-2174 szakaszainak rendelkezései érvényesek.
 • 6.2    Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztó 2 éves, nem fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A határidő az átvétel időpontjától számított.
 • 6.3    Az Ügyfél érvényesítheti szavatossági igényeit a termékhibákért, melyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A Szolgáltató felel azért, hogy:
  • a termék olyan tulajdonságokkal rendelkezzen, amelyekről a Szolgáltató és Ügyfél megállapodtak, és az ilyen megállapodás hiányában, olyan tulajdonságokkal rendelkezzen, amelyeket a Szolgáltató vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket az Ügyfél elvárt, tekintettel az áru természetére és az általa hirdetett reklám alapján,
  • a termék feleljen meg a célnak, amelyet használatára a Szolgáltató meghatároz, vagy amelyre az effajta dolgot általában használják,
  • a termék megfeleljen a szerződéses minta, vagy sablon szerinti minőségnek, vagy kivitelnek, amennyiben a minőséget, vagy kivitelt a szerződéses minta, vagy sablon szerint határozták meg,
  • a dolog megfelelő mennyiségben, méretben, vagy tömegben álljon rendelkezésre és
  • a dolog megfeleljen a jogszabályi előírások követelményeinek.
 • 6.4    Ha a termék nem rendelkezik a fentebb meghatározott tulajdonságokkal, az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Amennyiben ez nem lehetséges - jelentéktelen hiba kivételével – az Ügyfél elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hibának minősül minden olyan hiba, amely nem akadályozza a Termék rendeltetésszerű használatát, pl. esztétikai hibák, kisebb sérülések.
 • 6.5    Ha a Fogyasztó nem áll el a szerződéstől, vagy ha nem érvényesíti a jogát az új, hibátlan tárgy kiszállítására, arányos kedvezményt kérhet.
 • 6.6    Az Ügyfél szavatossági igényt nem érvényesíthet, ha a termék átvétele előtt tudott arról, hogy a termék hibás, vagy ha a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett.
 • 6.7    Az Ügyfél szavatossági igényt nem érvényesíthet minőségi hiba miatt leértékelt termék arra a részére, amely a leértékelés indoka. Egyéb minőségi kifogás elhárítását a szavatossági időn belül az Ügyfél követelheti.
 • 6.8    Amennyiben a termék meghibásodása a teljesítésétől számított hat hónapon belül merül fel, úgy tekintendő, hogy a termék már az átvételkor hibás volt. A Szolgáltató mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája az átadást követően keletkezett. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa azonosított termékhiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 • 6.9    Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

7. Panaszkezelés és ügyintézés

 • 7.1    Az Ügyfél az érvényesíteni kívánt szavatossági igényét elektronikus úton a reklamacio@gorillasports.hu e-mail címre küldött e-maillel, vagy a weboldalon található reklamációs űrlap kitöltésével és továbbításával teheti meg. Az űrlap vagy e-mail elküldését követően ügyfélszolgálatunk visszaigazoló üzenetet küld a rendelés folyamán megadott e-mail címre és a lehető legrövidebb időn belül felveszi az Ügyféllel a kapcsolatot.
  Kérjük, hogy a külső kartonon (felragasztott papíron, ne közvetlenül a csomagoláson) tüntesse fel, hogy ez szerződéstől való elállás. A vevő reklamációt/ panaszt az áruval kapcsolatban benyújthat távolról a reklamációs űrlap segítségével, de személyesen is a cég bármely telephelyén vagy székhelyén.
 • 7.2    Az Ügyfél köteles a Szolgáltató e-mail címére elküldeni a reklamáció lebonyolításához szükséges és a reklamált termékkel kapcsolatban álló összes információt. A Szolgáltató az írásbeli panaszt vagy reklamációt a beérkezését követően köteles harminc napon belül megvizsgálni, megválaszolni és válaszát az Ügyfélhez eljuttatni. A panasz/ reklamáció elismerése esetén a visszaküldés költsége a beszkennelt feladóvevény alapján visszautalásra kerül
 • 7.3    A Szolgáltató felkérésére az Ügyfél köteles eljuttatni a meghibásodott, reklamálni kívánt terméket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a szavatosság lejárati napjáig a Szolgáltató az ÁSZF-ben feltüntetett székhelyére. Javasoljuk, hogy mielőtt a terméket visszaküldené, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Számos esetben a keletkezett hiba a helytelen kezelésre vezethető vissza, így az Ügyfél szavatossági igényét nem érvényesítheti. Ha a hiba az átvételtől számított tizenkét hónapon belül válik nyilvánvalóvá, a terméket úgy kell tekinteni, hogy már az átvételkor hibás volt.
 • 7.4    Minden további lepésről a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet. A panaszkezelés és ügyintézés folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetében az Ügyfél bizalommal fordulhat a Szolgáltató ügyfélszolgálata felé.
 • 7.5    Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között vita merülne fel, a felek törekednek a vita rendezésére kölcsönös tárgyalás útján. Ha a vita nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak az Ügyfél rendelkezésére:
  • A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül.
  • bíróságon kívüli, békés rendezés céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet magyar kereskedelmi/ellenőrző testületnél (Budapesti Békéltető Testület).
 • 7.6    Európai Fogyasztói Központ Magyarország, levelezési cím: József körút 6, Budapest, 1088, Magyarország, - kapcsolattártó központ az Európai parlament és EU tanácsi 524/2013 számú szabályozás szerint az online békes rendezés célban a 5/21/2013 napon. Az 2006/2004 és 2009/22 irányelv (online panasz rendezés szabályok).

8. Személyes adatok védelme

 • 8.1    Az ügyféladatok tárolása a Cseh Köztársaság érvényes törvényeivel, különösen a Törvénygyűjtemény személyes adatok védelméről szóló, 2000. évi 101. sz. törvényével összhangban történik, a későbbi kiegészítések értelmében. Adatvédelmi kötelességet a 13. EU parlamenti és tanácsi 2016/679 cikk szerint (tovább mint GDPR) van kezelve. A vásárló személyes adatait a vásárlási szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feldolgozással kapcsolatosan, az e szerződésre irányuló tárgyalások, valamint az eladó közérdekű kötelezettségeinek érdekében különleges okmánnyal van teljesítve.
 • 8.2    Az Ügyfél az adásvételi szerződés megkötésével engedélyezi személyes adatainak feldolgozását és tárolását a Szolgáltató adatbázisában, mégpedig addig, amíg az ilyen adatfeldolgozásról az Ügyfél írásban ki nem fejezi egyet nem értését. Az Ügyfél az alábbi személyes adatok megadására köteles: vezeték- és keresztnév, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, azonosító szám, adószám.
 • 8.3    A regisztráció csak a kötelező személyes adatok megadásával lehetséges, kötelező adatok hiányában az Ügyfél regisztrációja sikertelen lesz.
 • 8.4    Az Ügyfél köteles személyes adatait helyesen megadni, továbbá jogosult személyes adatait módosítani. Az Ügyfél személyes adatait önként adja meg, valamint a megadott adatok helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 • 8.5    Munkavégzés során kizárólag a Szolgáltató és a Szolgáltató belső munkatársai férhetnek az Ügyfél személyes adataihoz, melyeket a Szolgáltató nem tesz közzé, a fuvarozó vállalat kivételével harmadik személyek részére nem adják át.
 • 8.6    A jobb kiszolgálás érdekében az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató az Ügyfél számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookiet helyezhet el.
 • 8.7    Az ügyfél vállalja, hogy az eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzleti tevékenységeivel kapcsolatos információkat az ügyfél elektronikus címére továbbítja, továbbá vállalja, hogy az értékesítési bejelentéseket az ügyfél elektronikus címére küldi. A vásárlónak a feldolgozással kapcsolatos GDPR 13. cikke szerinti tájékoztatási kötelezettségeinek érdekében különleges okmánnyal van teljesítve

9. Egyéb rendelkezések

 • 9.1    Abban az esetben, ha az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvényét veszti, az érvénytelen rendelkezés helyét a hozzá legközelebb álló érvényes rendelkezés veszi át. Ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezése részben, vagy egészben érvénytelennek bizonyul, mindez nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét.
 • 9.2    A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött adásvételi szerződésben, továbbá a jelen ÁSZF-ben a hatályos cseh jogszabályok az irányadóak, melyek alapján a Szolgáltatót és Ügyfelet jogok és kötelezettségek terhelik.
 • 9.3    A jelen ÁSZF közzétételük napjával lépnek hatályba. A Szolgáltatónak jogában áll az ÁSZF módosítása. A közzétételük napján megszűnik az előző ÁSZF érvényessége.

2017 június 16. Stráň

Betöltés
Letöltés...